PODMÍNKY PRONÁJMU SPOLEČENSKÝCH PROSTOR

Prostory jsou uzpůsobeny k:

  • restauračním účelům, svatby, oslavy narozenin, oslavy dětských narozenin, maturitní večírky apod.
  • sportovnímu využití (velká tělocvična, malá tělocvična s tatami - dojo, badminton, karate, florbal, stolní tenis, zdravotní cvičení apod.)
  • klubovním činnostem (setkávání klubů, sdružení a zájmových spolků)
  • jako jednací či prezentační prostory (firemní akce, semináře, prostory pro školení)


Prostory je možno pronajmout jednorázově nebo rezervovat k pravidelným aktivitám.
Úklid pronajatých prostor, případně včetně znečištěného okolí budovy, zajišťuje nájemce.
K jednorázovému využití je nutné rezervovat termín u správce prostor telefonicky, mailem či osobně. Nájem je nutné uhradit předem, nejpozději však jeden měsíc před zapůjčením. K pravidelným aktivitám je nutné podat žádost písemně ke správci objektu. Přidělení termínu a stanovení podmínek bude předmětem dohody a je nutné schválení vedením Jednoty Orel Letonice. Pro zefektivnění stanovení pravidelných termínů pronájmu budou žádosti schvalovány zpravidla v září pro zimní období a v dubnu pro letní období.